Holbergstyret

Holbergstyret forvalter Holbergprisen og er ansvarlig for alle aktiviterer og arrangementer gjennom året. Styret velger prisvinnere etter innstilling fra fagkomiteene.

Holbergstyrets sammensetning i 2018

  • Sigmund.jpg
  • Trude Haugli.jpg
  • Øyvind Andersen_0.jpg
  • Britt Andersen.jpg
  • Knut Olav Åmås.jpg

Holbergprisens styre består av styreleder og fire styremedlemmer. Styret utnevnes av Universitetet i Bergen etter nominasjoner fra Det Norske Videnskaps-Akademi og norske universiteter. Minst en av styremedlemmene skal til enhver tid ha sin institusjonelle forankring utenfor universitets- og høgskolesektoren. Styreleder og styremedlemmer velges for en periode på fire år og kan gjenvelges en gang. Valgprosessen er underlagt bestemmelsene i Likestillingsloven. 

Nåværende styreleder for Holbergprisen er Sigmund Grønmo.

Styret er ansvarlig for alle arrangementer og aktiviteter som gjennomføres i regi av Holbergprisen og velger medlemmer til prisenes fagkomitéer: Holbergkomitéen og Nils Klim-komitéen. Styret velger prisvinnere for Holbergprisen og Nils Klim-prisen i februar hvert år, etter innstilling frå fagkomiteene.