Nils Klim-prisen

Nils Klim-prisen 2019 gikk til den islandske filosofen Finnur Dellsén. Foto: Kristinn Ingvarsdottir

Nils Klim-prisen tildeles yngre nordiske forskere under 35 år, for fremragende bidrag innenfor fagområdene humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi.

Fristen for å nominere kandidater til Nils Klim-prisen er den 15. juni hvert år. Alle vitenskaplig ansatte ved universiteter og forskningsinstitusjoner kan nominere kandidater. Prisvinneren kunngjøres i begynnelsen av mars, og prisutdelingen finner sted i juni hvert år.