Nils Klim-prisvinnere

Nils Klim-prisen 2020 tildeles den danske teologen Frederik Poulsen for hans fremragende forskning på Det gamle testamentet.

Nils Klim-prisen 2019 går til den islandsk-svenske filosofen Finnur Dellsén for hans forskning innen erkjennelsesteori og vitenskapsfilosofi.

Nils Klim-prisen 2018 ble tildelt den norske statsviteren Francesca Refsum Jensenius.

Nils Klim-prisen 2017 ble tildelt den norske samfunnsøkonomen Katrine Vellesen Løken.

Nils Klim-prisen 2016 ble tildelt den svenske rettsforskeren Sanja Bogojević.

Nils Klim-prisen 2015 ble tildelt den danske statsviteren Rebecca Adler-Nissen.

Nils Klim-prisen 2014 ble tildelt den norske lingvisten Terje Lohndal.

Nils Klim-prisen 2013 ble tildelt den norske økonomen Ingvild Almås.

Nils Klim-prisen 2012 ble tildelt den danske samfunnsviteren Sara Hobolt.

Nils Klim-prisen 2011 ble tildelt juristen og rettsteoretikeren Jørn Jacobsen.

Nils Klim-prisen 2010 ble tildelt den svenske historikeren Johan Östling.

Nils Klim-prisen 2009 ble tildelt den danske filologen David Kristian Bloch.

Nils Klim-prisen 2008 ble tildelt den finske religionssosiologen Anne Birgitta Pessi.

Nils Klim-prisen 2007 ble tildelt den svenske samfunnsviteren Carina Keskitalo.

Nils Klim-prisen 2006 ble tildelt den svenske bedriftsøkonomen Linda Wedlin.

Nils Klim-prisen 2005 ble tildelt den norske lingvisten Dag Trygve Truslew Haug.

Nils Klim-prisen 2004 ble tildelt den danske medieviteren Claes de Vreese.