Om Holbergprisen

Natalie Zemon Davis mottar Holbergprisen i 2010. Foto: Marit Hommedal / NTB Scanpix

Holbergprisen tildeles årlig for fremragende vitenskapelig arbeid innenfor fagområdene humaniora, samfunnsvitenskap, jus og teologi.

Holbergprisen utdeles som en anerkjennelse for særlig betydningsfull forskning innenfor humaniora, samfunnsvitenskap, juss eller teologi. Prisen tildeles forskere som har gitt et betydelig bidrag, enten innenfor ett av prisens fagområder, eller ved tverrfaglig virksomhet. Prisvinneren skal på avgjørende måte ha påvirket internasjonal forskning på området, for eksempel ved utvikling av ny teori, ny bruk av eksisterende teorier eller ved metodene som benyttes.

Bakgrunn

Holbergprisen (opprinnelig Ludvig Holbergs internasjonale minnepris) ble opprettet av det norske Stortinget 1. juli 2003. Prisen finansieres over statsbudsjettet, og administreres av Universitetet i Bergen på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Prisen ble første gang utdelt i 2004, og er i dag verdt 6 millioner norske kroner. Holbergprisens formål er å øke den sosiale bevissthet om ånds- og sosialvitenskapenes betydning. Vilkårene for prisens organisering og aktiviteter er fastlagt i statuttene.

Prisen er oppkalt etter den norsk-danske forfatteren Ludvig Holberg.

Organisering

Universitetet i Bergen utnevner Holbergstyret, som er ansvarlig for alle arrangementer og aktiviteter knyttet til Holbergprisen, og de to sideløpende initiativene Nils Klim-prisen og Holbergprisen i skolen. Det daglige arbeidet gjennomføres av Holbergprisens sekretariat, som administrativt er underlagt Universitetsdirektørens kontor ved UiB.

Nils Klim-prisen tildeles yngre nordiske forskere under 35 år, som har utmerket seg innenfor Holbergprisens fagområder. Holbergprisen i skolen er en nasjonal forskningskonkurranse for elever i den videregående skolen, med fokus på skolefag med overlapp til Holbergprisens fagområder.

Holbergstyret velger prisvinner etter innstilling fra Holbergprisens fagkomité, som består av internasjonalt anerkjente forskere innenfor fagfeltene prisen dekker. Holbergprisens sekretariat ivaretar den daglige driften og gir praktisk støtte til styret og fagkomitéens arbeid.

Utvelgelse av prisvinnere

Vitenskaplig ansatte ved universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner kan nominere kandidater til Holbergprisen. Nominasjonsfristen er 15. juni hvert år. Holbergprisens fagkomité velger først ut en kortliste basert på de innkomne nominasjonene. Det blir deretter hentet inn uavhengige vurderinger av aktuelle kandidater, som danner grunnlaget for Holbergkomiteens videre arbeid. Styret i Holbergprisen foretar den formelle pristildelingen etter innstilling fra Holbergprisens fagkomité. 

Prisvinnerne kunngjøres i mars og den høytidelige prisutdelingen finner sted under Holberguken, som arrangeres i Bergen, i begynnelsen av juni hvert år.​