Et innblikk i årets lærerseminar

I fjor holdt Marie von der Lippe innlegg på lærerseminaret. I år arrangerer hun det. Foto: Thor Brødreskift.

4. og 5. november arrangeres årets lærerseminar for Holbergprisen i skolen, og i år er fokuset på kvalitativ analyse. Seminaret finner sted på Hotel Terminus i Bergen og er åpent for alle lærere som deltar i Holbergprisen i skolen.

Marie von der Lippe er fagkonsulent for Holbergprisen i skolen, og arrangerer årets lærerseminar. Seminaret består av to dager med faglig påfyll, diskusjoner og forberedelse til å lede elever gjennom Holbergprisen i skolen-prosjektet. Vi har bedt Marie om å gi oss et innblikk i hva man kan forvente seg av årets lærerseminar. 

Hvorfor bør lærere og elever melde seg på Holbergprisen i skolen? 

Det er lærerikt og spennende å jobbe på en annen måte. Det å følge forskningsprosessen til elevene fra A til Å, og å sparre med noen utenfor skolen er verdifullt både for elever og lærere. Jeg tror at læreboken i mindre grad vil egne seg som eneste læringsressurs i årene som kommer, og det blir derfor enda viktigere at elevene får erfaring med å oppsøke og utvikle kunnskap selv. Holbergprisen i skolen er som skapt for de grunnleggende perspektivene i Fagfornyelsen. Her er dybdelæring bare ett av stikkordene. 

Jeg tror at læreboken i mindre grad vil egne seg som eneste læringsressurs i årene som kommer, og det blir derfor enda viktigere at elevene får erfaring med å oppsøke og utvikle kunnskap selv.

Det er også både inspirerende og motiverende å se hva som bor i elevene og hvor selvstendige mange er når de får ansvar. Det de finner ut kan i tillegg bidra til kunnskapsutvikling både for dem selv og andre. For elevene kan det også gi et blikk inn i studentlivet som venter der fremme.

Hvorfor er årets tema kvalitativ analyse? 

Idéen med årets lærerseminar er å fokusere på den delen av forskningsprosessen som ofte kan være den mest krevende. Når elevene har produsert data kan det være vanskelig å vite hva man skal gjøre med alt datamaterialet. Her vil gode grep, bruk av teori og kreativitet ofte være det som kan løfte prosjektet. Det handler om alt fra hvilke spørsmål man stiller, til hvordan man kan ordne og sortere datamaterialet og hvordan man kan skrive det frem som en interessant tekst. Vi har fått med oss eksperter på kvalitativ analyse som kan dele helt konkrete tips og erfaringer med lærerne som de igjen kan bruke når de skal veilede elevene i analyseprosessen. 

Vi har fått med oss eksperter på kvalitativ analyse som kan dele helt konkrete tips og erfaringer med lærerne som de igjen kan bruke når de skal veilede elevene i analyseprosessen.

Hvordan er seminaret lagt opp? 

Vi ønsker å gi lærerne som deltar i Holbergprisen i skolen to dager med faglig påfyll. Som bergensere vil vi selvfølgelig aller helst at dette skal skje i Bergen, men i år planlegger vi også for et alternativt opplegg dersom smittesituasjonen ikke gjør det mulig å møtes fysisk. Et viktig formål med lærerseminaret er imidlertid at lærere som deltar skal få møte andre lærere og utveksle erfaringer, og vi krysser derfor fingre for at vi skal kunne møtes fysisk. Mye av praten skjer jo ikke bare under gruppearbeid, men også mens man henter seg kaffe, i lunsjen og under middagen på kvelden.  

 Hvorfor har du plukket ut akkurat Vidar Enebakk (NESH), Trine Anker (MF), og Magnus Hoem Iversen (UiB) til å snakke på årets seminar? 

Vidar Enebakks kompetanse innen forskningsetikk er gull verdt, og vi er veldig glade for at Enebakk kan bidra på lærerkurset også i år. Vi håper flere lærere vil spille inn spørsmål og caser de opplever som forskningsetisk utfordrende i forkant av seminaret for at kurset skal bli mest mulig relevant og «hands on».  

Vi er også veldig glade for at vi klarte å kapre både Trine Anker og Magnus Hoem Iversen til årets lærerseminar. De er på hver sin kant begge opptatt av kvalitativ forskning og analyse. Anker innen humaniora og lærerutdanning, og Hoem innen samfunnsvitenskap og medieanalyse. Som professor ved MF vitenskapelig høyskole har Anker veiledet en horde masterstudenter på lektorutdanningen. Med bakgrunn i disse erfaringene har hun skrevet boken Analyse i praksis for å kunne veilede studentene skritt for skritt i denne fasen av forskningsprosessen. Dette tror vi også det vil være veldig nyttig for lærere å få innsikt i. Anker har jobbet i lektorutdanningen i mange år og har tidligere også jobbet som lærer i skolen. Hun har også vært med i læreplangruppen for religionsfagene i forbindelse med fagfornyelsen, og er opptatt av hvordan man kan jobbe både med fag, dybdelæring og tverrgående temaer.  

Å følge Hoem inn i analyseprosessen er en oppdagelsesferd.

Hoem er postdoc ved UiB og har forsket mye på politisk reklamefilm, journalistikk, retorikk og politisk kommunikasjon, og har et skarpt blikk for retoriske detaljer. Å følge Hoem inn i analyseprosessen er en oppdagelsesferd. Både elever og lærere kan få et nytt blikk ikke bare på hvordan politikere uttrykker seg, men også på hvordan man kan utvikle interessante analyser ved hjelp av konkrete grep. 

Hva er de tre beste grunnene til å dra på lærerseminaret?  

Lærere som deltar på seminaret kan forvente faglig påfyll og inspirasjon, erfaringsutveksling med andre lærere og en ut-av-skolen-opplevelse med god mat og drikke i universitetsbyen Bergen.