Skoleprisvinneren: Alisa Mujanic

Holbergprisen i skolen
Alisa Mujanic Foto: Marit Hommedal/Scanpix/Holbergprisen

Alisa Mujanic vant Holbergprisen i skolen 2011 for “Konflikter i samfunnet - opplever innvandrerungdom å komme i kulturkonflikt oftere med etniske nordmenn, eller med andre grupper av innvandrerbefolkningen?”.

Intervju av Julia Beate Bådsvik, 2015.

Hva har du gjort siden du vant Holbergprisen i skolen, og hva driver du med nå for tiden?

Jeg har tatt en bachelor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og påbegynt en master i statsvitenskap også ved Universitetet i Oslo. For tiden befinner jeg meg i Russland på utveksling, hvor jeg studerer Russisk utenriks og sikkerhetspolitikk, samt politisk utvikling i dagens Russland. Ved siden av studiene er jeg deltager i årets program av Talentjakten 2014/2015, som er et nasjonalt program for studenter med ekstra engasjement og drivkraft, siktet inn mot å minke gapet mellom akademia og arbeidslivet.

Akkurat nå er planen min å fullføre mastergraden.

Er du fortsatt interessert i fagfeltet du forsket på?
Jeg skrev forskningsoppgaven min om innvandring og kulturkonflikter. Det er fortsatt et aktuelt tema som stadig vender tilbake i mediene. Jeg er fortsatt opptatt av denne tematikken og følger nøye med på samfunnsutviklingen og debatter i tilknytting til temaet. Forskningsmessig ligger hovedinteressen min innenfor studier av sikkerhetspolitikk, og spørsmål knyttet til krig og fred. Gjennom studiene har jeg benyttet både semesteroppgaver og bacheloroppgaver til å skrive om denne tematikken.

Jeg har alltid vært samfunnsengasjert og verdsatt verdien av kunnskap. Min deltakelse i Holbergprisen i skolen 2011 åpnet en helt ny verden av kunnskap for meg. Jeg fikk innblikk i et viktig og særegent verktøy for å generere viktig kunnskap gjennom forskningen. Jeg valgte også å skrive oppgaven alene, og det å ha hatt ansvaret for å produsere en så stor oppgave innen en gitt tidsfrist, har vært veldig nyttig for meg gjennom studiene. Overgangen fra Videregående til studier kan være ganske stor, og mine erfaringer fra Holbergprisen [i skolen] har helt klart bidratt til å minke denne overgangen. Selv om man ikke ønsker å drive med forskning i etterkant, så tror jeg likevel det er svært viktig for elever å ha kjennskap til prosessene knyttet til god og troverdig forskning.

Har du kontakt med noen andre som har vunnet prisen?
Alle de jeg ble kjent med gjennom Holbergprisen bor veldig spredt i forhold til meg og i forhold til hverandre, vi har alle dessuten veldig forskjellige interesser, og det har derfor ikke vært noen anledninger til å møtes enda. Men vi ble veldig godt kjent under finalen i Holbergprisen i skolen, og utvekslet kontaktinformasjon, så jeg håper det vil bli anledning til å treffe de igjen. I etterkant av finalen i Holbergprisen i skolen har jeg vært i Bergen i forbindelse med Forskningsdagene i Bergen, hvor jeg blant annet fikk møte og jobbe med Barbara Wendelboe, som er ansvarlig for Holbergprisen i skolen. Det var veldig hyggelig, og hele opplevelsen knyttet til Forskningsdagene i Bergen var veldig flott!

Hva har du gjort siden du vant Holbergprisen i skolen, og hva driver du med nå for tiden?

Jeg har tatt en bachelor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og påbegynt en master i statsvitenskap også ved Universitetet i Oslo. For tiden befinner jeg meg i Russland på utveksling, hvor jeg studerer Russisk utenriks og sikkerhetspolitikk, samt politisk utvikling i dagens Russland. Ved siden av studiene er jeg deltager i årets program av Talentjakten 2014/2015, som er et nasjonalt program for studenter med ekstra engasjement og drivkraft, siktet inn mot å minke gapet mellom akademia og arbeidslivet.

Akkurat nå er planen min å fullføre mastergraden.

Er du fortsatt interessert i fagfeltet du forsket på?
Jeg skrev forskningsoppgaven min om innvandring og kulturkonflikter. Det er fortsatt et aktuelt tema som stadig vender tilbake i mediene. Jeg er fortsatt opptatt av denne tematikken og følger nøye med på samfunnsutviklingen og debatter i tilknytting til temaet. Forskningsmessig ligger hovedinteressen min innenfor studier av sikkerhetspolitikk, og spørsmål knyttet til krig og fred. Gjennom studiene har jeg benyttet både semesteroppgaver og bacheloroppgaver til å skrive om denne tematikken.

Jeg har alltid vært samfunnsengasjert og verdsatt verdien av kunnskap. Min deltakelse i Holbergprisen i skolen 2011 åpnet en helt ny verden av kunnskap for meg. Jeg fikk innblikk i et viktig og særegent verktøy for å generere viktig kunnskap gjennom forskningen. Jeg valgte også å skrive oppgaven alene, og det å ha hatt ansvaret for å produsere en så stor oppgave innen en gitt tidsfrist, har vært veldig nyttig for meg gjennom studiene. Overgangen fra Videregående til studier kan være ganske stor, og mine erfaringer fra Holbergprisen [i skolen] har helt klart bidratt til å minke denne overgangen. Selv om man ikke ønsker å drive med forskning i etterkant, så tror jeg likevel det er svært viktig for elever å ha kjennskap til prosessene knyttet til god og troverdig forskning.

Har du kontakt med noen andre som har vunnet prisen?
Alle de jeg ble kjent med gjennom Holbergprisen bor veldig spredt i forhold til meg og i forhold til hverandre, vi har alle dessuten veldig forskjellige interesser, og det har derfor ikke vært noen anledninger til å møtes enda. Men vi ble veldig godt kjent under finalen i Holbergprisen i skolen, og utvekslet kontaktinformasjon, så jeg håper det vil bli anledning til å treffe de igjen. I etterkant av finalen i Holbergprisen i skolen har jeg vært i Bergen i forbindelse med Forskningsdagene i Bergen, hvor jeg blant annet fikk møte og jobbe med Barbara Wendelboe, som er ansvarlig for Holbergprisen i skolen. Det var veldig hyggelig, og hele opplevelsen knyttet til Forskningsdagene i Bergen var veldig flott!