Randaberg videregående skole

William Thomas Middelthon
Jæren, Rogaland
Winner of the 2016 Holbergprisen i skolen
William Thomas Middelthon ved Randaberg videregående skole i Rogaland vant Holbergprisen i skolen 2016.

Årets vinner av Holbergprisen i skolen ble William Thomas Middelthon ved Randaberg videregående skole for prosjektet: «Venteromskultur». Forskningsprosjektet handler om å se nærmere på norsk venteromskultur som en sosial og kulturell situasjon. Venterommene William har gjort observasjoner og deltagende observasjoner på, ligger i Stavanger kommune –spredd over tre ulike bydeler der, og ett i sentrum.

Juryen uttaler:

«Førsteprisen går til et imponerende prosjekt som på mange måter utmerker seg i årets konkurranse. Eleven fokuserer på hvordan vi forholder oss til andre i en hverdagslig praksis, ved å observere hvordan mennesker oppfører seg på venterom, i tillegg til å gjennomføre en spørreundersøkelse blant de ventende! (...) Juryen vil spesielt berømme elevens evne til å observere detaljene i hva som skjer, analysere disse observasjonene, samt sette dette inn i en større teoretisk sammenheng».

Andrepris til Fredrik II videregående skole

Fridtjof Sandberg_ Fredrik II skole.jpg
Foto: Marit Hommedal / Scanpix

Fridtjof Sandberg ved Fredrik II videregående skole i Fredrikstad ved eleven fikk andreprisen for prosjektet «Hvordan forstår ungdom begrepet hverdagsintegrering, og hvilke tanker har de om eget bidrag til hverdagsintegrering?»

Tredjepris til Stavanger Katedralskole

Luna og Marit _ Stavanger Katedralskole.jpg
Foto: Marit Hommedal / Scanpix

Tredjeprisen gikk til Luna Tønnessen og Marit Myklebust ved Stavanger katedralskole for prosjektet: «Når litt surdeig gjennomsyrer hele deigen. En studie av fellesskapet i Jehovas vitner»

Lærerpris til Linda Romøren fra Randaberg videregående skole

Linda Romøren.jpg
Foto: Thor Brødreskift

Hvert år deler Holbergprisen i skolen også ut en egen lærerpris for det beste innsendte pedagogiske undervisningsopplegget. Lærerprisen i 2016 gikk til Linda Romøren fra Randaberg videregående skole for rapporten «Fra mythos til logos», om hvordan klassen hennes arbeidet med Holbergprisen i skolen-prosjektene.

«I rapporten beskriver hun med stort engasjement hvordan hun har arbeidet for å motivere elevene til innsats», skriver fagjuryen i sin uttalelse.