Fagjuryen

Foto: Fra venste: Stine Helena Bang Svendsen, Ketil Zachariassen, Sveinung Arnesen, Kari Ingebrigtsen, Mette Andersson. Fotograf: Eivind Senneset

Fagjuryen for Holbergprisen i skolen har ansvaret for å lese og vurdere alle prosjektrapportene som kommer inn og kåre vinnerbidragene for Holbergprisen i skolen. Juryen består av fagpersoner fra den norske universitets- og høyskolesektoren, samt en lærerrepresentant.

  • Mette Andersson, professor i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo (juryleder)
  • Ketil Zachariassen, Førsteamanuensis i moderne historie ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
  • Sveinung Arnesen, samfunnsforskar ved NORCE, førsteamanuensis II ved Institutt ved sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen
  • Stine Helena Bang Svendsen, førsteamanuensis i pedagogikk ved institutt for lærerutdanning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.
  • Kari Ingebrigtsen, avdelingsleder for norsk og samfunnsfag ved Kongsbakken videregående skole i Tromsø.

Fagjuryen for Holbergprisen i skolen er ansvarlig for den faglige sluttvurderingen av alle bidragene som kommer inn. De kårer hvert år en første-, andre- og tredjepris blant de innsendte forskningsrapportene og avgjør hvem som skal motta lærerprisen for beste undervisningsopplegg. 

Alle innsendte elevprosjekter og lærerrapporter får en skriftlig tilbakemelding fra fagjuryen. I tillegg vil alle elevoppgavene få en diplom tilsendt fra Holbergprisen.

Fagjuryen er i tillegg ansvarlig for utvelgelsen av deltakerskolene hvert år. Nye medlemmer av fagjuryen velges av Holbergstyret for perioder på fire år. I valget av nye medlemmer legges det vekt på å opprettholde geografisk spredning og faglig bredde.