Fagjuryen

Fagjuryen for Holbergprisen i skolen har ansvaret for å lese og vurdere alle prosjektrapportene som kommer inn og kåre vinnerbidragene for Holbergprisen i skolen. Juryen består av fagpersoner fra den norske universitets- og høyskolesektoren, samt en lærerrepresentant.

  • Stine Helena Bang SvendstenStine Helena Bang Svendsen (Juryleder), 
    førsteamanuensis i pedagogikk ved institutt for lærerutdanning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • Mette AnderssonMette Andersson, professor i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo 
  • Ketil ZachariassenKetil Zachariassen, Førsteamanuensis i moderne historie ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
  • Sveinung ArnesenSveinung Arnesen, samfunnsforskar ved NORCE, førsteamanuensis II ved Institutt ved sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen
  • Åsne BergeÅsne Berge, avdelingsleder for studiespesialiserende fag ved Vest-Telemark videregående skole
  • LjunggrenJørn Ljunggren, Postdoktor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Fagjuryen for Holbergprisen i skolen er ansvarlig for den faglige sluttvurderingen av alle bidragene som kommer inn. De kårer hvert år en første-, andre- og tredjepris blant de innsendte forskningsrapportene og avgjør hvem som skal motta lærerprisen for beste undervisningsopplegg. 

Alle innsendte elevprosjekter og lærerrapporter får en skriftlig tilbakemelding fra fagjuryen. I tillegg vil alle elevoppgavene få en diplom tilsendt fra Holbergprisen.

Fagjuryen er i tillegg ansvarlig for utvelgelsen av deltakerskolene hvert år. Nye medlemmer av fagjuryen velges av Holbergstyret for perioder på fire år. I valget av nye medlemmer legges det vekt på å opprettholde geografisk spredning og faglig bredde.