Alle prisvinnerne av Holbergprisen i skolen 2017 samlet. Foto: Thor Brødreskift

Dahlske videregående skole

Aust-Agder
Aina Pedersen, Beate Haugen, Helene Storenes, Helene Storsæter og Serina Hansen

Vinner av Holbergprisen i skolen

Dahlske videregående skole vant Holbergprisen i skolen 2017. Elvebakken videregående skole kom på andreplass og Vestby videregående skole kom på tredjeplass.

Førstepris til Dahlske videregående skole

Førsteprisvinnere fra Dahlske videregående skole. Foto: Thor Brødreskift.
Førsteprisvinnere fra Dahlske videregående skole. Foto: Thor Brødreskift.
 

Vinnerne av Holbergprisen i skolen 2017 ble Aina Pedersen, Beate Haugen, Helene Storenes, Helene Storsæter, Serina Hansen ved Dahlske videregående skole i Aust-Agder, med forskningsprosjektet: «Prestasjonskulturens bakside - Puggedop».

Forskningsprosjektet deres undersøker hvorfor studenter ved høyere utdanning anvender prestasjonsfremmende rusmidler. Elevene har intervjuet studenter tilknyttet et norsk universitet og samlet inn data fra en spørreundersøkelse fra ulike studieretninger ved universitetet. Elevene undersøker bruk av puggedop ved studier hvor de antar at prestasjonspresset er stort, og ved studier hvor de antar at dette presset er vesentlig lavere. Hvor utbredt er bruken av puggedop, har den sammenheng med prestasjonspress, og har det skjedd en normalisering av bruken?

Annenpris til Elvebakken videregående skole

Kanwarjot Kaur fra Elvebakken videregående skole. Foto: Thor Brødreskift
Kanwarjot Kaur fra Elvebakken videregående skole. Foto: Thor Brødreskift
 

Kanwarjot Kaur fra Elvebakken videregående skole i Oslo fikk andreprisen for forskningsprosjektet «Norge og ressursenes forbannelse». Prosjektet ser på hva som har vært avgjørende for at norsk oljepolitikk har vært vellykket, og hvorfor Norge, i motsetning til en rekke andre land, ikke opplevde en ressursforbannelse med korrupsjon, skjev økonomisk fordeling og svekket demokrati.

Tredjepris til Vestby videregående skole

Brynjar Morka fra Vestby videregående skole. Foto: Thor Brødreskift
Brynjar Morka fra Vestby videregående skole. Foto: Thor Brødreskift
 

Tredjeprisen gikk til Brynjar Morka Mæhlum ved Vestby videregående skole, Akershusfor prosjektet: «Blir jeg studieforberedt? En studie av hvilke norskfaglige ferdigheter som er viktige i høyere utdanning, og hvilke kompetansemål i norsk på videregående som fremhever disse ferdighetene.» Prosjektet er basert på kvalitative intervjuer, samtidig som funnene drøftes opp mot læreplanen i norsk. Mæhlum argumenterer for at kompetansemålene i norskfaget, som lesing, kildebruk, skriving av informative tekster og argumentasjon, burde styrkes, og at nye kompetansemål om lesestrategier og kritisk tenkning burde komme til.

 

Om Holbergprisen i skolen

Elever fra 20 videregående skoler på ulike trinn deltar i Holbergprisen i skolen hvert år. De tre beste elevprosjektene blir premiert med henholdsvis 30 000 kr, 20 000 kr og 10 000 kr. Foruten pengepremier, blir finalistene også invitert som æresgjester til de andre arrangementene under Holberguken. Finalistene blir kunngjort i midten av mai og prisudelingsseremonien finner sted under Holberguken i begynnelsen av juni hvert år.

Om fagjuryen

Fagjuryen for Holbergprisen i skolen har ansvaret for å lese og vurdere alle prosjektrapportene som kommer inn og kåre vinnerbidragene for Holbergprisen i skolen. Juryen består av fagpersoner fra den norske universitets- og høyskolesektoren, samt en lærerrepresentant.