Alle vinnerne av Holbergprisen i skolen 2014 samlet. Foto: Marit Hommedal / Scanpix

Elvebakken videregående skole

Oslo
Olivia Høegh-Omdal Paulsen og Eline Loe Rønvik

Vinner av Holbergprisen i skolen

Olivia Høegh-Omdal Paulsen og Eline Loe Rønvik ved Elvebakken videregående skole i Oslo vant Holbergprisen i skolen 2014. Langhaugen videregående skole kom på andreplass og Bergen katedralskole kom på tredjeplass.

Førstepris til Elvebakken videregående skole

Olivia Høegh-Omdal Paulsen og Eline Loe Rønvik. Foto: Marit Hommedal / Scanpix
Olivia Høegh-Omdal Paulsen og Eline Loe Rønvik fra Elvebakken videregående skole. Foto: Marit Hommedal / Scanpix

Olivia Høegh-Omdal Paulsen og Eline Loe Rønvik ved Elvebakken vgs vant med prosjektet "Kven er ikke kven – kvenenes stillfarne kamp for anerkjennelse".

Temaet for denne solide og imponerende forskningsoppgaven anslås presist og tydelig innledningsvis. Gjennom en analyse av sentrale dokumenter som omhandler kvenenes situasjonen i Norge skal det undersøkes hvilke historiske hendelser som kan ha bidratt til usynliggjøringen av kvensk kultur. Prisen ble delt ut av Næringsminister Monica Mæland, og vinner av Holbergprisen 2014, Michael Cook, på Bergen Katedralskole onsdag den 4. juni kl. 10.30.

Fagjuryens uttalelse

Den analytiske behandlingen av det historiske grunnlagsmaterialet er elegant formidlet gjennom et klart og godt språk – og konklusjonen er tankevekkende: ”Er det nødvendigvis noe galt i at en kultur forsvinner?” spør forfatterne til slutt i oppgaven. Men de minner også om at kulturer kan revitaliseres eller ”bygges opp igjen”. Dette prosjektet framstår i seg selv som et viktig bidrag til en slik revitaliserende bevissthet omkring kvensk kultur og historie.

Annenpris til Langhaugen videregående skole

Luisa Van den Bergh (tv), Johanne F. Ullestad og Katrine Jakobsen fra Langhaugen vdg.skole ble nummer to i Holberg i skolen 2014, her sammen med Holbergprisvinner Michael Cook og næringsminister Monica Mæland. Foto Marit / Hommedal
Luisa Van den Bergh (t.v.), Johanne F. Ullestad og Katrine Jakobsen fra Langhaugen videregående skole ble nummer to i Holberg i skolen 2014, her sammen med Holbergprisvinner Michael Cook og næringsminister Monica Mæland. Foto Marit / Hommedal

2. pris på kr. 10 000,- gikk til: Luisa Van den Bergh, Katrine Jakobsen og Johanne F. Ullestad ved Langhaugen videregående skole i Bergen for prosjektet: Livet med ”Gullbilletten”? Muligheter og utfordringer for unge voksne som kom alene til Norge som mindreårig.

Tredjepris til Bergen Katedralskole

Laura Aadland (t.v.) og Silje Rame videregående skole ble nummer tre i Holberg i skolen 2014, her sammen med Holbergprisvinner Michael Cook og næringsminister Monica Mæland. Foto: Marit Hommedal / Scanpix
Laura Aadland (t.v.) og Silje Rame fra Bergen katedralskole ble nummer tre i Holberg i skolen 2014, her sammen med Holbergprisvinner Michael Cook og næringsminister Monica Mæland. Foto: Marit Hommedal / Scanpix

3. pris på kr. 5000,- gikk til Laura Aadland og Silje Rame ved Bergen Katedralskole for prosjektet: LEGO – en bremsekloss for likestillingen?

 

Om Holbergprisen i skolen

Elever fra 20 videregående skoler på ulike trinn deltar i Holbergprisen i skolen hvert år. De tre beste elevprosjektene blir premiert med henholdsvis 30 000 kr, 20 000 kr og 10 000 kr. Foruten pengepremier, blir finalistene også invitert som æresgjester til de andre arrangementene under Holberguken. Finalistene blir kunngjort i midten av mai og prisudelingsseremonien finner sted under Holberguken i begynnelsen av juni hvert år.

Om fagjuryen

Fagjuryen for Holbergprisen i skolen har ansvaret for å lese og vurdere alle prosjektrapportene som kommer inn og kåre vinnerbidragene for Holbergprisen i skolen. Juryen består av fagpersoner fra den norske universitets- og høyskolesektoren, samt en lærerrepresentant.