Deltakerne for Holbergprisen i skolen 2016 er på plass!

13.10.2015

Et nytt forskningsår med Holbergprisen i skolen er på trappene, og 12 skoler har nå blitt valgt ut som deltakere i konkurransen. "I år er det spesielt hyggelig å kunne invitere inn skoler fra landets nordligste fylker" sier leder for fagjuryen, Øystein Sæbø.

Det første som skjer fremover er at årets fagseminar for lærerne går av stabelen 4. og 5. november. Temaet for seminaret er «Kulturvitenskapene og samfunnet». I desember og januar vil Holbergprisens sekretariat besøke alle skolene for å høre elevenes tanker rundt forskningstema, og dette gleder vi oss stort til. 

Litt lengre ut i prosessen vil skolene så få besøk og veiledning fra forskere tilknyttet universitet eller høyskole i skolens nærområde. Forskerkontakten vil blant annet gi elevene en innføring i forskningsmetode og drøfte hvordan de kan arbeide seg frem fra et stort og vidt temaområde til en presis problemstilling.

Gledelig med deltakere fra nord

Juryleder Øystein Sæbø (UiA) er godt fornøyd med oppslutningen om årets konkurranse. «Det er svært gledelig at det er stor interesse for å delta i Holbergprisen i skolen. Det betyr dessverre at ikke alle som ønsker det kan delta, og vi har dermed måtte velge ut skoler fra de kriterier vi har kommunisert tidligere, hvor vi vektlegger deltakelse fra nye skoler og geografisk spredning. I år er det spesielt hyggelig å kunne invitere inn skoler fra våre nordligste fylker." 

"Vi som sitter i fagjuryen lar oss stadig imponere av kvaliteten på arbeidene som utføres og rapportene som skrives, og gleder oss veldig til å lære masse når vi til våren igjen skal lese og vurdere hvem som blir vinnere av Holbergprisen i skolen 2016. Vi ønsker alle skolene og elevene lykke til!»

Følgende 12 skoler deltar i 2015/2016:

1.      Stavanger Katedralskole (Rogaland)
2.      Danielsen videregående skole (Hordaland)
3.      Vennesla videregående skole (Vest Agder)
4.      Frederik II videregående skole i Fredrikstad (Østfold)
5.      Amalie Skram videregående skole (Hordaland)
6.      Vadsø videregående skole (Finnmark)
7.      Sortland videregående skole (Nordland)
8.      Sogndal videregående skole (Sogn og Fjordane)
9.      Hadsel videregående skole (Nordland)
10.     Ringerike videregående skole (Buskerud)
11.     Randaberg videregående skole (Rogaland)
12.     Kongsberg videregående skole (Buskerud)