Ingvild Almås tildeles Nils Klim-prisen 2013

Ingvild Almås, økonom, er årets Nils Klim-prisvinner. Almås er førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole. Foto: Olav Stubberud

Styret for Holbergprisen har besluttet å tildelele Nils Klim-prisen 2013 til den norske økonomen Ingvild Almås. Prisen er verdt 250 000 kroner.

Styreleder i Ludvig Holbergs minnefond, Sigmund Grønmo, kunngjorde vinneren i Bergen, i dag, 13. mars. Prisvinneren vil motta prisen ved en seremoni i Håkonshallen i Bergen, 5. juni 2013.

Ingvild Almås - nye metoder for å måle ulikhet
Ingvild Almås er en norsk økonom som i løpet av få år har etablert seg som en ledende forsker internasjonalt. Hun jobber i dag som førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole i Bergen, hvor hun forsker på måling av ulikhet i inntekt og hva som forstås som rettferdige forskjeller når det kommer til ulikhet i inntekt. I tillegg til å ha et bredt forskningsfelt og publisere artikler i ledende vitenskapelige tidsskrift er hun en aktiv stemme i samfunnsdebatten.

Doktorgraden til Almås Essays in Economic Inequality (2008) skapte stor oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt. Et av essayene ble publisert i det verdensledende tidsskriftet American Economics Review, hvilket gjorde henne til den første kvinnen fra Norden som har vært eneforfatter av en artikkel i tidsskriftet. I essayet viste hun en ny metode for å måle internasjonal ulikhet, og kritiserte eksisterende metoder for store svakheter som har ført til at inntektsnivået i land som blant annet Kina har blitt overvurdert.

Fagkommiteens begrunnelse
Nils Klim-prisintervjuet med Almås
Hjemmesiden til Almås med fagartikler
CV