Fagseminar for lærere

Lærerseminaret i 2018. Foto: Thor Brødreskift

I november hvert år arrangeres et todagers fagseminar for lærere som deltar i Holbergprisen i skolen. Foruten å være en anledning til faglig påfyll og erfaringsutveksling, markerer fagseminaret også oppstarten for Holbergprisen i skolen inneværende skoleår.

Hvert år velges det et tema med relevans for Holbergprisen i skolens arbeidsfelt som utgangspunkt for programmet til fagseminaret. Temaer fra tidligere år har for eksempel vært "Forskningsetikk", "Retorikk i skolen" og "Forskningsprosessen," og forskere fra ulike fagdisipliner inviteres til å holde innlegg. Lærerne som deltar med skoleprosjekter, får innføring i ulike metoder innenfor samfunnsfagene og de humanistiske fagene, og eksempler på hvordan elevene kan gå frem når de skal forske. Seminaret gir også en anledning til å bli kjent med rammene for prosjektet Holbergprisen i skolen, og få et inntrykk av formål, forventninger og frister.

Holbergprisen i skolen dekker alle utgifter til reise og overnatting for deltagerne.

Lærerseminaret 2021

Årets fagseminar for lærere og bibliotekarer som deltar i Holbergprisen i skolen 2021/22 vil finne sted 3.-4. november i Bergen på Grand Hotel Terminus. Fagseminaret ledes av Holbergprisen i skolens fagkonsulent professor Marie von der Lippe (UiB).

Årets seminar vil ha kvantitativ analyse om hovedtema, og vil belyse samspillet mellom kvantitative og kvalitative innfallsvinkler i forskning. Det vil også være innlegg om bruk av internett som kilde i forskning, og diskusjon om etiske utfordringer som kan oppstå i arbeidet med forskjellige typer elevforskningsprosjekter. 
Programmet for årets lærerseminar annonseres senere.

Vi ønsker hjertelig velkommen til et spennende seminar! Ta gjerne en kikk på tema og program fra tidligere år. 

Tema og program fra tidligere år: