Innlevering

Elevrapportene som ble levert inn i 2014. Foto: Barbara Wendelbo, Holbergprisen

Innleveringsfristen for elevprosjektene og lærerrapporten ligger i april hvert år. Vi legger ut lenker til innleveringsskjema når fristen nærmer seg. Elevoppgavene og lærerrapporten skal sendes i elektronisk utgave (i både PDF- og Word-format) til sekretariatet i Bergen innen tidsfristen.

Retningslinjer for elevprosjektene

Det er en god regel at prosjektene holder seg til en lengde på rundt 15 sider (4500-5000 ord). Forside, litteraturliste og vedlegg kommer i tillegg. Det vanlige formatet i teksten er 1,5 i linjeavstand og skriftstørrelse 12 pkt.

I rapporten bør elevene skrive om hva de har gjort, og ikke minst hvordan de har gått frem når det gjelder metode. De må kunne vise at de har anvendt vitenskapelig metode, i form av for eksempel intervjuer, spørreskjema, statistikker, diagrammer, nærlesing av historiske dokumenter, osv. I tillegg til å vise hvordan elevene har arbeidet, skal elevene i rapporten også redegjøre for de viktigste funnene fra prosjektet. Mer informasjon og råd om hvordan prosjektrapporten kan legges opp finnes på denne siden.

Figurer, modeller og vedlegg

Figurer, modeller og diagrammer som kommenteres direkte i oppgaven skal legges inn i selve teksten. Husk å få med undertekster til figurene/diagrammene som kort forklarer hva de viser.

Figurer, modeller og diagrammer som ikke kommenteres eksplisitt i forskningsteksten kan heftes ved rapporten som vedlegg. Dette gjelder også alle henvendelser som elevene har gjort (som brev), samt spørreskjemaer, intervjuer og transkripsjoner. Det er ingen begrensninger for lengden på vedlegg eller hvor mange vedlegg man kan ha.

Video/lyd

Forskningsrapporten bør være det stedet der resultatene presenteres. I tillegg er det også rom for å supplere forskningsrapporten med video- eller lydopptak dersom elevene har kapasitet til og ønske om dette.  Filmen bør utformes som en dokumentar eller popularisering av de funnene som rapporten presenterer, og kan gjerne ha en annen stil, eller presentere funnene på litt andre måter enn rapporten. Husk likevel på: En god rapport som suppleres av en film med god forskningsformidling er flott. Samtidig vil en svak forskningsrapport neppe hjelpes til bedre vurdering av en god film. Det må være omvendt: Den gode rapporten må ligge i bunnen.

Utvalg og levering

Lærerne velger ut de tre beste elevoppgavene (eller færre) som sendes i elektronisk utgave til sekretariatet i Bergen innen tidsfristen. Forskningsprosjektene som er sendt inn kan bli brukt i Holbergprisen i skolens videre arbeid. Elever og skoler vil alltid bli kreditert. Finalistprosjektene blir lagt ut på våre nettsider.

Retningslinjer for Lærerrapporten

Vi oppfordrer alle lærere som har vært med på prosjektet til å levere en rapport om elevenes gjennomførte undervisningsopplegg. Holbergprisen i skolen deler årlig ut en lærerpris på 20 000 kr som premiering av beste undervisningsopplegg på grunnlag av rapportene som kommer inn.