Alle prisvinnerne fra 2018 samlet. Foto: Eivind Senneset

Heggen videregående skole

Troms
Elin Haugum, Emilie Jensen og Adele F. E. Grønningsæther

Vinner av Holbergprisen i skolen

Heggen videregående skole i Troms vant førsteprisen i Holbergprisen i skolen 2018. Elvebakken videregående skole kom på andreplass og Eikeli videregående skole kom på tredjeplass.

Førstepris til Heggen videregående skole 

Fra venstre: Elin Haugum, Emilie Jensen og Adele F. E. Grønningsæther fra Heggen videregående skole. Foto: Eivind Senneset
Fra venstre: Elin Haugum, Emilie Jensen og Adele F. E. Grønningsæther fra Heggen videregående skole. Foto: Eivind Senneset
 

Årets vinnere av Holbergprisen i skolen ble Elin Haugum, Emilie Jensen og Adele F. E. Grønningsæther ved Heggen videregående skole i Troms, med prosjektet: "Norsk holder 'basically' på å dø ut." Forskningsprosjektet undersøker ungdommers økende bruk av engelske ord og uttrykk i hverdagsspråket. Her analyserer elevene hvordan språkferdigheter i norsk og engelsk varierer med medievaner, kjønn og studieretning. Et overraskende funn er at mange av ungdommene i studien leste raskere, og med bedre leseforståelse, på engelsk enn på norsk. Resultatene indikerer også at relativt flere gutter enn jenter leste engelsk bedre enn de leste norsk.

Fagjuryens uttalelse

Denne oppgaven er svært god fordi den har tatt utgangspunkt i eksisterende forskning, og den er dristig i utviklingen av en strategi og lesetest for å undersøke problemstillingen. Den er også svært aktuell i en pågående samfunnsdebatt, der mange er bekymret for utvanningen av det norske språket. Oppgaven er velskrevet, og elevene har en tydelig formidlingsglede. Juryen er imponert og har enstemmig konkludert med at dette arbeidet skal belønnes med førsteprisen i årets konkurranse.

Annenpris til Elvebakken videregående skole

Fra venstre: August Bjærke Estensen, Lea Rose Martinuzzi og Håkon Rørvik Skåland fra Elvebakken videregående skole. Foto: Eivind Senneset
Fra venstre: August Bjærke Estensen, Lea Rose Martinuzzi og Håkon Rørvik Skåland fra Elvebakken videregående skole. Foto: Eivind Senneset

August Bjærke Estensen, Lea Rose Martinuzzi og Håkon Rørvik Skåland fra Elvebakken videregående skole i Oslo fikk annenprisen for forskningsprosjektet: "Regjeringskvartalet - åpent og inviterende eller lukket og ekskluderende?" Prosjektet tar utgangspunkt i Jens Stoltenbergs utsagn etter 22. juli om mer åpenhet og mer demokrati og spør om dette gjenspeiles i samfunnsdiskursen og i den estetiske profilen i vinnerforslaget til et nytt regjeringskvartal.

Fagjuryens uttalelse

Denne oppgaven viser hvordan elevforskning kan bidra med et nytt blikk på utviklingen av et nytt byrom. De reiser et helt sentralt spørsmål om balansen mellom sikkerhet og åpenhet: 'Er det verdt å ofre åpenhet og tilgjengelighet i bytte mot kontroll og sikkerhet?'

Tredjepris til Eikeli videregående skole

Herman Roll Ludvigsen fra Eikeli videregående skole. Foto: Eivind Senneset
Herman Roll Ludvigsen fra Eikeli videregående skole. Foto: Eivind Senneset

Herman Roll Ludvigsen ved Eikeli videregående skole i Akershus, vant tredjeprisen for prosjektet: "Diskriminering i arbeidslivet". Dette prosjektet tar for seg en svært aktuell problemstilling: I hvilken grad har personer med minoritetsbakgrunn de samme mulighetene som majoritetsbefolkningen i arbeidslivet?

Fagjuryens uttalelse

Dette er et eksempel på en oppgave som er godt oppdatert på forskningsfeltet, og som tilfører noe til diskrimineringsforskningen. Oppgaven er også svært reflektert på metodisk framgangsmåte og forskningsetikk, og synliggjør etiske dilemmaer ved å intervjue mennesker om et sårbart tema.

Om Holbergprisen i skolen

Elever fra 20 videregående skoler på ulike trinn deltar i Holbergprisen i skolen hvert år. De tre beste elevprosjektene blir premiert med henholdsvis 30 000 kr, 20 000 kr og 10 000 kr. Foruten pengepremier, blir finalistene også invitert som æresgjester til de andre arrangementene under Holberguken. Finalistene blir kunngjort i midten av mai og prisudelingsseremonien finner sted under Holberguken i begynnelsen av juni hvert år.

Fagjuryen

Alle innsendte elevprosjekter blir vurdert av en egen fagjury. I 2018 har juryen bestått av:

Mette Andersson, professor i sosiologi ved institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, (juryleder)
Ketil Zachariassen, førsteamanuensis i moderne historie ved institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
Kari Ingebrigtsen, avdelingsleder for norsk og samfunnsfag ved Kongsbakken videregående skole, Tromsø
Stine Helena Bang Svendsen, førsteamanuensis i pedagogikk ved institutt for lærerutdanning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Sveinung Arnesen, samfunnsforsker ved NORCE, førsteamanuensis II ved Institutt ved sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen