Meisterklasse med Onora O'Neill: Dømekraft og tolking

Foto: Creative Commons CC0, via Pixabay

Holbergprisen har invitert fem nordiske doktorgradsstipendiatar til Bergen for å delta i ei eksklusiv meisterklasse med årets holbergprisvinnar, Onora O'Neill.

Kva kan vi seie om skilnaden på god og dårleg dømekraft og tolking, enten det gjeld rettssystemet, litteraturen, politikken eller kvardagslivet? Handlar dømekraft om å nytte aksepterte prinsipp, reglar eller lover i ei gjeldande sak? Handler det om å velje eller finne fram til dei rette prinsippa, reglane eller lovene som er naudsynt for å tolke den aktuelle saka? Eller om å handle i tråd med desse prinsippa? Når og korleis får dømekraft autoritet? Kan dømekraft medverke til å avklare fleirtydigheit i prinsipp, retningslinjer og lover? Hvis ikkje, kva har det å seie? 
 
Baronesse Onora O’Neill av Bengarve er professor eremita i filosofi fra Newnham College, University of Cambridge. O'Neill tildeles Holbergprisen i 2017 for sitt innflytelsesrike arbeid innen moralsk og politisk filosofi, og særlig for sitt arbeid med Kants tenkning. Hun har vært partiuavhengig representant i det britiske Overhuset siden 1999 og er engasjement i spørsmål knyttet til blant annet bioetikk, menneskerettigheter, tillit, kommunikasjonsetikk og krimonologi.

Et utvalg tekster Onora O'Neill knyttet til "judgement and interpretation" er tilgjengelig her: Interpretation within the limits of reasonNormativity and practical judgement 07/04/17Practical principles and practical judgement in Bioethics 17/08/15

Deltakarane til årets mesterklasse er:

 • Maxim Usynin, Law, University of Copenhagen
 • Markus Mikael Kortesmäki, Philosophy, Åbo University
 • Torhild Elin Nordtveit, Law, University of Bergen
 • Oscar Wandery, Management, Stockholm University
 • Zohreh Khoban, Political Science, Uppsala University

Relevant lesning:

 • Immanuel Kant. 2000. Critique of the Power of Judgement. Edited by Paul Guyer, translated by Paul Guyer and Eric Mathews. Cambridge University Press. (Look for comments on determining and reflecting (alternative translations: determinant, reflective)
 • Hans-Georg Gadamer. 2004. Truth and Method. Translated by Joel Weinsheimer and Donald G. Marshall. Bloomsbury Publishing.
 • Ronald Beiner. 2009. Political Judgment. Routledge.
 • Ludwig Wittgenstein. 2009. Philosophical  Investigations. Edited by P.M.S. Hacker and Joachim Schulte, translated by G.E.M. Anscombe, P.M.S Hacker and Joachim Schulte. Wiley-Blackwell.
 • Paul Ricoeur. 1986. The Symbolism of Evil. Translated by Emerson Buchanan. Beacon Press.
 • Onora O’Neill. 2016. Kant on Indeterminacy, Judgement and Interpretation (de Gruyter’s Lecture 2016, unpublished)

Sted
Café Christie, Muséplass 3
Praktisk informasjon
Fri adgang.
Arrangementet vil foregå på engelsk.