Nyheter om Nils Klim-prisen

16.12.2017
Holbergprisens styre tar nå imot nominasjoner til Nils Klim-prisen 2019. Aktuelle kandidater er unge nordiske forskere som har utmerket seg innenfor fagområdene humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi.
23.01.2017
Den 17. januar møttes Nils Klim-komitéen i Bergen for å drøfte årets kandidater og anbefale en prisvinner.
31.10.2016
Kortlista for kandidatar til Nils Klim-prisen 2017 er klar og fagkomitéen godt i gong med sitt arbeid. for første gong er det islendarar blant dei nominerte til prisen.
24.05.2016
Er miljøspørsmål noko som angår juristar? Kva mekanismar kontrollerer kvotehandel og andre marknadsbaserte løysingar på miljøproblem? Det er nokre av spørsmåla Nils Klim-prisvinnar Sanja Bogojević svarar på i dette intervjuet.
08.02.2016
Hva kan gjøres for å få flere islandske Nils Klim-nominasjoner? Dette ble drøftet på Nils Klim-prisens arrangement i Reykjavik.
31.01.2016
Etter at Nils Klim-komitéen hadde avholdt sitt møte i Helsingfors den 29. januar, ble det avholdt et arrangement på Den kgl. norske ambassaden i Helsingfors. Her var forskere og ulike eksperter samlet for å diskutere de store budsjettkuttene innen forsknings- og utdanningssektoren i Finland og andre nordiske land – og spesielt konsekvensene for unge forskere.
12.06.2015
Holberguken ble sparket i gang på mandag den 8.juni. Nils Klim-prisvinner Rebecca Adler-Nissen har et høyaktuelt forskningstema. Etter 60 år med integrasjon i EU, står det historiske prosjektet i fare.
14.04.2015
Årets Nils Klim-prisvinner, Rebecca Adler-Nissen, i samtale med Professor John Erik Fossum fra ARENA Centre for European Studies ved UiO.
11.03.2015
Årets Nils Klim-prisvinner er EU-ekspert og universitetslektor ved Københavns Universitet. Vi har spurt Rebecca Adler-Nissen om hennes forskning og tanker om samfunnsvitenskapenes betydning i samtiden.
11.03.2015
Vi har spurt Nils Klim-prisvinner Terje Lohndal om hva det er som gjør lingvistikk så spennende, og om betydningen av humaniora i vår tid.

Sider