Nyheter om Holbergprisen i skolen

27.10.2015

I 2014 gikk 2. pris i Holbergprisen i skolen til prosjektet: Livet med ”Gullbilletten”? Muligheter og utfordringer for unge voksne som kom alene til Norge som…

12.05.2015

I alt 12 skoler deltok og 35 prosjekter ble levert inn til Holbergprisen i skolen 2015. Fagjuryen har nå funnet frem til tre finalistoppgaver. Gratulerer til…

23.04.2015

I går var fristen for innlevering av prosjektoppgaver til Holbergprisen i skolen. - Temaene spenner vidt og vi har fått inn veldig mange interessante…

09.02.2015

Temaet for Holbergprisen i skolen sitt fagseminar for lærere ii 2015 er "Kulturvitenskapene og samfunnet". Hva vil det si å forske på den…

27.11.2014

Det å være forskerkontakt for Holbergprisen i skolen har vært både spennende, interessant og utfordrende.

10.11.2014

Foredragsholderne på årets lærerseminar tok for seg ulike faser i forskningsprosessen med særlig fokus på utfordringer knyttet til temavalg, analyse og…

21.10.2014

Årets prisutdeling for Holbergprisen i skolen holdes på Bergen katedralskole, onsdag den 10. juni. Alle interesserte er hjertelig velkomne.

23.04.2014

Håvard Dingen og Benjamin Aanes fra Bergen Katedralskole kom på førsteplass i Holbergprisen i skolen i 2013 med prosjektet "Det Bergenske…

13.03.2014

Vinner av lærerstipendet 2013, Knut Erik Aarvold forteller om sine erfaringer med å delta på Holbergprisen i skolen sammen med elevene fra Elvebakken…

22.05.2013

12 skoler deltok og 36 prosjekter ble levert inn til Holbergprisen i skolen 2013.