Nyheter om Holbergprisen i skolen

7.07.2020

Holbergprisen i skolen er en nasjonal forskningskonkurranse for elever i den videregående skolen innen humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag. Deltagelse…

12.11.2019

Hvordan er det å være lærer i Holbergprisen i skolen-prosjektet? Marit Frydenlund og Sverre Bjørnstad fra Bindern videregående skole forteller om hva som gjør…

11.11.2019

Søk innan fristen 1. oktober, og gi elevane dine sjansen til å forske på eit sjølvvalt område innanfor humaniora, rettslære, teologi og samfunnsvitskapane.…

11.11.2019

Holbergprisen i skolen mottek i desse dagar søknadar frå heile landet, og sender du inn ein søknad kan akkurat din skule og din klasse bli ein del av…

11.11.2019

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner kunngjorde i dag vinneren av Holbergprisen i skolen, som har forsket på gatenavn i Oslo.

24.08.2018

Kva mekanismar står bak når ein person med minoritetsbakgrunn ikkje blir valt ut til jobbintervju? Skuldast det etnisk diskriminering eller andre faktorar? Og…

6.06.2018

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø kunngjorde i dag vinneren av Holbergprisen i skolen. Gruppen fra Heggen videregående i Troms har forsket…

10.11.2017

Velkommen til fagseminar for lærere 8.-9. november i Bergen. Årets tema er "Etikk, makt og metode."

7.04.2017

Forskningsformidling skaper kontakt mellom skoler og universitet. Slik kontakt er både nødvendig og gjensidig positivt.

21.02.2017

Olivia Omdal Paulsen vant Holbergprisen i skolen 2014 for “Kven er ikkje kven - kvenenes stillfare kamp for anerkjennelse” sammen med Eline Loe Rønvik.…