Nyheter om Holbergprisen i skolen

Holbergprisen i skolen lanserer e-bok

12.02.2015
Usikker på hvordan du lager en god problemstilling? Trenger du hjelp til å komme i gang med skriverprosessen, eller mer informasjon om hvordan du gjennomfører et humanistisk forskningsprosjekt? Forskning for forskningsspirer gir svar.

Ivrige elever i gang med forskningsprosjekter

4.02.2015
I desember og januar har Holbergprisen reist rundt i landet på besøk til deltakerne i årets skolekonkurranse. Vi har møtt engasjerte elever som er i full sving med å utarbeide forskningsprosjekter om alt fra antibiotikaresistens til fotballsupporterkulturer og retorikk i skolen.

Tribunefeber

12.01.2010
Gisle Jakobsen, Daniel Nygård, Sondre Aasen Aukland, Kim Eirik Larsen og Børge Mastberg fra Langhaugen videregående skole fikk 3. pris med sin forskning om supporterkultur i fotball.

Å delta i Holbergprisen i skolen som lærer

12.11.2019
Hvordan er det å være lærer i Holbergprisen i skolen-prosjektet? Marit Frydenlund og Sverre Bjørnstad fra Bindern videregående skole forteller om hva som gjør lærerseminaret i Holberg i skolen til en unik arena for erfaringsutveksling og inspirasjon.

To veker att til søknadsfristen

11.11.2019
Søk innan fristen 1. oktober, og gi elevane dine sjansen til å forske på eit sjølvvalt område innanfor humaniora, rettslære, teologi og samfunnsvitskapane. Dette er ein moglegheit for fagleg utvikling både for deg som lærar og for elevane dine.

Tid for å søke!

11.11.2019
Holbergprisen i skolen mottek i desse dagar søknadar frå heile landet, og sender du inn ein søknad kan akkurat din skule og din klasse bli ein del av konkurransen i 2019/2020. Deltakinga strekker seg frå oktober til april, og under holbergveka i juni vert det annonsert av kunnskapsministeren kva for prosjekt som vert premiert med høvesvis 30.000 kr, 20.000 kr, og 10.000 kr.

Forska på diskriminering i arbeidslivet

24.08.2018
Kva mekanismar står bak når ein person med minoritetsbakgrunn ikkje blir valt ut til jobbintervju? Skuldast det etnisk diskriminering eller andre faktorar? Og korleis kan det målast?