Nyheter om Holbergprisen i skolen

10.06.2015

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen kunngjorde i dag vinneren av Holbergprisen i skolen, som har forsket på kodeveksling i flerspråklige miljøer.

08.04.2015

Innleveringsfristen for elevprosjektene og lærerrapporten er satt til den 22. april. Elevoppgavene og lærerrapporten skal sendes i fem papireksemplarer og en…

12.02.2015

Usikker på hvordan du lager en god problemstilling? Trenger du hjelp til å komme i gang med skriverprosessen, eller mer informasjon om hvordan du gjennomfører…

04.02.2015

I desember og januar har Holbergprisen reist rundt i landet på besøk til deltakerne i årets skolekonkurranse. Vi har møtt engasjerte elever som er i full…

16.12.2013

Listen over årets deltagerskoler i Holbergprisen i skolen er klar. Både gamle og nye skoler deltar i 2014

07.07.2020

Holbergprisen i skolen er en nasjonal forskningskonkurranse for elever i den videregående skolen innen humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag. Deltagelse…

12.11.2019

Hvordan er det å være lærer i Holbergprisen i skolen-prosjektet? Marit Frydenlund og Sverre Bjørnstad fra Bindern videregående skole forteller om hva som gjør…

11.11.2019

Søk innan fristen 1. oktober, og gi elevane dine sjansen til å forske på eit sjølvvalt område innanfor humaniora, rettslære, teologi og samfunnsvitskapane.…

11.11.2019

Holbergprisen i skolen mottek i desse dagar søknadar frå heile landet, og sender du inn ein søknad kan akkurat din skule og din klasse bli ein del av…

11.11.2019

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner kunngjorde i dag vinneren av Holbergprisen i skolen, som har forsket på gatenavn i Oslo.