Nyheter om Holbergprisen i skolen

18.09.2018

Hans Jacob Ohldieck er Holbergprisen i skolens fagkonsulent, og ansvarlig for det årlige lærerseminaret. Dette er et todagers fagseminar for lærere som deltar…

7.09.2018

1. oktober går fristen for å søkje om deltaking i Holbergprisen i skolen ut. Gje elevane moglegheita til å forske på eit sjølvvalt område innanfor humaniora,…

27.08.2018

Kva har vurderingane kring det nye regjeringskvartalet i Oslo å seie for framtidas storby, og for verdiar vi set høgt i Noreg?

22.08.2018

Holbergprisen i skolen vokser som et resultat av en generøs bevilgning. Ansatte i sekretariatet forteller hva det betyr for kontoret, og hva det betyr for de…

21.08.2018

Deltaking i Holbergprisen i skolen kan bidra til å setje fagområde som humaniora, samfunnsvitskap, teologi og juss på kartet på din skule. For Kirsti Anita…

8.05.2018

Det er Troms, Oslo og Akershus som er representert i finalen til årets skolepris, med tre aktuelle, men høyst ulike temaer. Rundt 500 elever fra 12 skoler…

7.05.2018

I dette avisinnlegget skriver Gro Reppen, lærer ved Heggen videregående skole, og forskerkontakt Rikke Gürgens Gjærum om verdien av Holbergprisen i skolen og…

24.04.2018

Er planleggingen av det nye Regjeringskvartalet i tråd med Jens Stoltenbergs visjon om «mer åpenhet, mer demokrati»? Hvordan kan man rehabilitere innsatte i…

10.04.2018

Ketil Zachariassen er det nyeste medlemmet i Holbergprisen i skolens fagjury, og selv forsker innenfor historiefaget. Her forteller han hvordan han endte opp…

27.03.2018

Hver skole som er med på Holbergprisen i skolen får tildelt en forskerkontakt som besøker dem gjennom året og tilbyr elevene og lærerne støtte og veiledning i…