Nyheter om Holbergprisen i skolen

14.05.2020

I sin lærerrapport ‘Jeg synes fremdeles det er mer futt i tittelen Sex og Synd’ skiver Kjersti Gjerde Brekklund, lærer ved St. Olav videregående skole, om…

10.05.2020

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby kunngjorde i dag vinneren av Holbergprisen i skolen, som har forsket på menneskesynet på Ludvig Holbergs tid og…

04.05.2020

Juryen for Holbergprisen i skolen er i gang med å lese refleksjonene til årets lærere etter endt prosjekt. Det er i år rekord i antall leverte rapporter, og…

27.04.2020

Bli kjend med den nye lærarrepresentanten i Holbergprisen i skolen sin fagjury!

22.04.2020

Årets deltakere har vist seg svært omstillingsdyktige. Både elever, lærere og forskerkontaker har snudd seg rundt og ferdigstilt det storslåtte…

20.04.2020

Covid-19 pandemien har skapt store utfordringar både for den enkelte, og for samfunnet i sin heilskap. Pandemien råka midt i innleveringsperioden for…

23.03.2020

Grunna koronavirusutbrotet møter både elevar og lærarar landet over ein utfordrande situasjon. Dette går også utover deltakinga i Holbergprisen i skolen, og…

27.02.2020

Kroppspress, selvmord, fritt skolevalg, konspirasjonsteorier, undervisning i fengsel, kulturkonflikter i litteraturen, flyskam og høyreekstremisme. Dette er…

20.02.2020

Forskerkontaktene kommer fra relevante fagmiljøer over hele landet, og forsker på alt fra sosial ulikhet og demokrati til e-sport og sosiale media. Hver skole…

12.02.2020

Hver skole som er med på Holbergprisen i skolen får tildelt en forskerkontakt som besøker dem gjennom året og tilbyr elevene og lærerne støtte og veiledning i…