Nyheter om Holbergprisen i skolen

21.05.2019

Stine Helena Bang Svendsen er førsteamanuensis ved NTNU, og nytt fagjurymedlem i Holbergprisen i skolen. Vi tok en prat med henne om hennes forskning og…

14.05.2019

For sin rapport "Holbergprisen i skolen -- dybdelæring i praksis?" mottar lærerne Marit Frydenlund og Sverre Bjørnstad ved Blindern videregående…

8.05.2019

Årets finaleoppgaver handler om samisk kultur og sjamanisme, gatenavns status og Sverre Sigurdssons konflikt med kirken og paven.

3.05.2019

Eksponering for forskning kan gjøre elever bedre skodd til å møte fremtidige samfunnsutfordringer, mener Sveinung Arnesen. Demokratiforskeren er nytt…

12.04.2019

Med en økning fra 12 til 20 deltakerskoler, har Holbergprisen i skolen i år fått inn rekordmange skoleprosjekter. Nivået på prosjektene fortsetter å imponere…

25.03.2019

Asgeir Barlaup tok andreplassen i Holbergprisen i skolen 2012 for "Digitalisering av skolen", sammen med to medelever. Nå studerer han internasjonal…

22.11.2018

Holbergprisen i skolen har gjennomført lærerseminar for de deltakende skolene, og benyttet muligheten til å spørre noen av deltakerne hva deres motivasjon for…

4.10.2018

Eit nytt forskingsår med Holbergprisen i skolen er på trappene, og 20 skoler har nå blitt valt ut som deltakarar i konkurransen.

1.10.2018

Årets skuleprisvinnarar imponerte ikkje berre andre elevar frå vidaregåande skular under Forskningsdagane UNG i Bergen 27. september, men gjorde også inntrykk…

25.09.2018

Ønskjer du å gi klassen din og deg sjølv ein annleis skulekvardag? Ønskjer de å forske på noko de sjølve er interesserte og engasjerte i? Ønskjer de å delta i…