Nyheter om Holbergprisen i skolen

08.05.2018

Det er Troms, Oslo og Akershus som er representert i finalen til årets skolepris, med tre aktuelle, men høyst ulike temaer. Rundt 500 elever fra 12 skoler…

07.05.2018

I dette avisinnlegget skriver Gro Reppen, lærer ved Heggen videregående skole, og forskerkontakt Rikke Gürgens Gjærum om verdien av Holbergprisen i skolen og…

24.04.2018

Er planleggingen av det nye Regjeringskvartalet i tråd med Jens Stoltenbergs visjon om «mer åpenhet, mer demokrati»? Hvordan kan man rehabilitere innsatte i…

10.04.2018

Ketil Zachariassen er det nyeste medlemmet i Holbergprisen i skolens fagjury, og selv forsker innenfor historiefaget. Her forteller han hvordan han endte opp…

27.03.2018

Hver skole som er med på Holbergprisen i skolen får tildelt en forskerkontakt som besøker dem gjennom året og tilbyr elevene og lærerne støtte og veiledning i…

27.03.2018

Alle skoler som deltar i Holbergprisen i skolen får tildelt en forskerkontakt. I løpet av tre besøk tilbyr forskeren støtte og veiledning i…

27.03.2018

Hver skole som er med på Holbergprisen i skolen får tildelt en forskerkontakt som besøker dem gjennom året og tilbyr elevene og lærerne støtte og veiledning i…

01.02.2018

En viktig av del Holbergprisen i skolen-prosjektet er kontakten mellom elever og aktive forskere. Skolene som deltar, får alle tildelt en forskerkontakt, som…

01.02.2018

Alle skoler som deltar i Holbergprisen i skolen får tildelt en forsker som veileder og støtter dem i forskningsprosessen. Vi har tatt en kort prat med noen av…

30.01.2018

Ynskjer du å arbeide med elevar i vidaregåande skule og forsking innanfor human- og samfunnsfaga?
Holbergprisen utvider sekretariatet med ei fast…