Nyheter om Holbergprisen i skolen

25.03.2019

Asgeir Barlaup tok andreplassen i Holbergprisen i skolen 2012 for "Digitalisering av skolen", sammen med to medelever. Nå studerer han internasjonal…

22.11.2018

Holbergprisen i skolen har gjennomført lærerseminar for de deltakende skolene, og benyttet muligheten til å spørre noen av deltakerne hva deres motivasjon for…

04.10.2018

Eit nytt forskingsår med Holbergprisen i skolen er på trappene, og 20 skoler har nå blitt valt ut som deltakarar i konkurransen.

01.10.2018

Årets skuleprisvinnarar imponerte ikkje berre andre elevar frå vidaregåande skular under Forskningsdagane UNG i Bergen 27. september, men gjorde også inntrykk…

25.09.2018

Ønskjer du å gi klassen din og deg sjølv ein annleis skulekvardag? Ønskjer de å forske på noko de sjølve er interesserte og engasjerte i? Ønskjer de å delta i…

18.09.2018

Hans Jacob Ohldieck er Holbergprisen i skolens fagkonsulent, og ansvarlig for det årlige lærerseminaret. Dette er et todagers fagseminar for lærere som deltar…

07.09.2018

1. oktober går fristen for å søkje om deltaking i Holbergprisen i skolen ut. Gje elevane moglegheita til å forske på eit sjølvvalt område innanfor humaniora,…

27.08.2018

Kva har vurderingane kring det nye regjeringskvartalet i Oslo å seie for framtidas storby, og for verdiar vi set høgt i Noreg?

22.08.2018

Holbergprisen i skolen vokser som et resultat av en generøs bevilgning. Ansatte i sekretariatet forteller hva det betyr for kontoret, og hva det betyr for de…

21.08.2018

Deltaking i Holbergprisen i skolen kan bidra til å setje fagområde som humaniora, samfunnsvitskap, teologi og juss på kartet på din skule. For Kirsti Anita…