Nyheter om Holbergprisen i skolen

07.02.2020

Alle skulane som deltek i 2019/2020 har no fått besøk frå Holbergprisen i skolen-sekretariatet

12.11.2019

20 skular er no valt ut som deltakarskular i eit nytt forskingsår med Holbergprisen i skolen.

11.11.2019

Årets lærerseminar har fått navnet “Vitenskap, etikk og samfunn”, og fokuset vil være på etiske utfordringer i forskning. Seminaret finner sted på hotel…

28.10.2019

20 heldige skoler er plukket ut til å være med på Holbergprisen i skolen i år. Flere har spennende planer for hvordan de skal bruke anledningen til å prøve ut…

21.05.2019

Stine Helena Bang Svendsen er førsteamanuensis ved NTNU, og nytt fagjurymedlem i Holbergprisen i skolen. Vi tok en prat med henne om hennes forskning og…

14.05.2019

For sin rapport "Holbergprisen i skolen -- dybdelæring i praksis?" mottar lærerne Marit Frydenlund og Sverre Bjørnstad ved Blindern videregående…

08.05.2019

Årets finaleoppgaver handler om samisk kultur og sjamanisme, gatenavns status og Sverre Sigurdssons konflikt med kirken og paven.

03.05.2019

Eksponering for forskning kan gjøre elever bedre skodd til å møte fremtidige samfunnsutfordringer, mener Sveinung Arnesen. Demokratiforskeren er nytt…

12.04.2019

Med en økning fra 12 til 20 deltakerskoler, har Holbergprisen i skolen i år fått inn rekordmange skoleprosjekter. Nivået på prosjektene fortsetter å imponere…

25.03.2019

Asgeir Barlaup tok andreplassen i Holbergprisen i skolen 2012 for "Digitalisering av skolen", sammen med to medelever. Nå studerer han internasjonal…