Nyheter Nils Klim-prisen

Nils Klim-samtalen med Frederik Poulsen

5.01.2021
I årets Nils Klim-samtale forteller Frederik Poulsen om sin bakgrunn og forskning innen gammeltestamentlig teologi i samtale med fagfelle Anne Katrine de Hemmer Gudme.

Nils Klim-seminaret: "Outside Eden: The Bible on Migration"

10.11.2020
Nils Klim-seminaret 2020: "Outside Eden: The Bible on Migration" med Frederik Poulsen, Casey Strine og Kristin Joachimsen blei gjennomført som ei fulldigital sending den 22. oktober. Opptaket frå arrangementet kan sjåast også no i ettertid.

Nominasjonsutlysning: Nils Klim-prisen 2021

20.05.2020
Holbergprisens styre tar nå imot nominasjoner til Nils Klim-prisen 2021. Aktuelle kandidater er unge forskere fra Norden som har utmerket seg innenfor fagområdene humaniora, samfunnsvitenskap, juss eller teologi.

Nils Klim-komitéens anbefaling klar

24.01.2020
Nils Klim-komitéen heldt sitt årlege møte i Reykjavik tidlegare denne veka, og er no klare med si innstilling på kven som bør vinne Nils Klim-prisen i 2020.

Intervju med Finnur Dellsén

30.05.2019
Den islandsk-svenske filosofen Finnur Dellsén er tildelt Nils Klim-prisen 2019 for sin forskning innen epistemologi og vitenskapsfilosofi. Vi stilte Dellsén noen spørsmål om hans forskning, om viktigheten av uenighet i akademia og om forskjellen mellom kunnskap og forståelse.

Nils Klim-møte i Stockholm

30.01.2019
Nils Klim-komitéen møttest i Stockholm 21.januar for å diskutere årets kandidatar og er no klar med si innstilling til ein Nils Klim-prisvinnar for 2019.

Lov, sannhet, rett – men hvilken?

9.04.2018
I 2011 vant Jørn Jacobsen Nils Klim-prisen for sin forskning på norsk strafferett. I dette intervjuet fra 2017 snakker han blant annet om hvorfor han valgte en akademisk karriere, om verdien av rettsteori og om utfordringer for strafferetten.

Hvordan kan vi redusere ulikhet?

13.03.2018
"Jeg er opptatt av hvordan lover og regler som er ment å fremme rettferdighet eller likestilling fungerer i praksis. Hvor fort kan man se endringer i samfunnet?" sier Nils Klim-prisvinner Francesca R. Jensenius.