Nyheter Nils Klim-prisen

26.01.2021

Nils Klim-komitéen har møttes og vedtatt sin anbefaling om årets prisvinner.

5.01.2021

I årets Nils Klim-samtale forteller Frederik Poulsen om sin bakgrunn og forskning innen gammeltestamentlig teologi i samtale med fagfelle Anne Katrine de…

10.11.2020

Nils Klim-seminaret 2020: "Outside Eden: The Bible on Migration" med Frederik Poulsen, Casey Strine og Kristin Joachimsen blei gjennomført som ei…

20.05.2020

Holbergprisens styre tar nå imot nominasjoner til Nils Klim-prisen 2021. Aktuelle kandidater er unge forskere fra Norden som har utmerket seg innenfor…

24.01.2020

Nils Klim-komitéen heldt sitt årlege møte i Reykjavik tidlegare denne veka, og er no klare med si innstilling på kven som bør vinne Nils Klim-prisen i 2020.

30.05.2019

Den islandsk-svenske filosofen Finnur Dellsén er tildelt Nils Klim-prisen 2019 for sin forskning innen epistemologi og vitenskapsfilosofi. Vi stilte Dellsén…

30.01.2019

Nils Klim-komitéen møttest i Stockholm 21.januar for å diskutere årets kandidatar og er no klar med si innstilling til ein Nils Klim-prisvinnar for 2019.

9.10.2018

Professor Dorthe Staunæs tiltrer som nytt dansk medlem i Nils Klim-komitéen etter Frans Gregersen.

9.04.2018

I 2011 vant Jørn Jacobsen Nils Klim-prisen for sin forskning på norsk strafferett. I dette intervjuet fra 2017 snakker han blant annet om hvorfor han valgte…

13.03.2018

"Jeg er opptatt av hvordan lover og regler som er ment å fremme rettferdighet eller likestilling fungerer i praksis. Hvor fort kan man se endringer i…