Nyheter om Holbergprisen

23.03.2016

Holbergprisen ønsker å invitere fem nordiske doktorgradsstipendiater til Bergen for å delta i mesterklasse med årets Holbergprisvinner Stephen Greenblatt.…

11.03.2016

Holbergprisen 2016 tildeles litteraturprofessor ved Harvard University, Stephen Greenblatt for hans arbeid innen Shakespeare- og renessanseforskning og brede…

17.02.2016

Den 11. februar hadde Holbergkomitéen møte i Berlin. Her la de frem sin innstilling om årets holbergprisvinner.

15.02.2016

Den 11. februar ble det avholdt et arrangement ved Den kgl. norske ambassaden i Berlin med en forelesning over temaet «The Power of Exempla.» Arrangementet…

06.11.2015

Shortlist til Holbergprisen 2016 er nå klar, og prosessen med å velge neste års mottaker av Holbergprisen er et steg nærmere kunngjøringen i mars 2016.

11.08.2015

Ellen Mortensen blir ny faglig leder av Holbergprisen fra 1.august 2015. Mortensen tar over etter Ivar Bleiklie som har vært leder de siste fem årene.

11.06.2015

Med årets prisvinner Marina Warner i spissen tok årets Holbergsymposium opp ulike sider av myter, hjemløshet og ordenes kraft.

10.06.2015

I en høytidelig seremoni i Håkonshallen i Bergen mottok i dag eventyrforsker, forfatter og historiker Marina Warner sin pris fra H.K.H. Kronprins Haakon.

04.06.2015

Vi gratulerer tidligere leder for Holbergkomitéen, Helga Nowotny, som ny æresdoktor ved Universitetet i Bergen.

02.06.2015

— Det er en ære å få delta, sier Houman Sadri, som en av fem doktorgradstipendiat som har blitt plukket ut som en del av panelet ved Holbergprisens første…