Nyheter om Holbergprisen i skolen

4.03.2021
Det kan være vanskelig å vite hvor man skal begynne når man jobber med forskningsprosjekter som i Holbergprisen i skolen. Vi har pratet med fjorårets finalister for å høre deres beste tips og råd.
4.03.2021
Elever over hele Norge er godt i gang med forskningsprosjektene sine, og årets problemstillinger er varierte og spennende.
4.03.2021
Alle skolene som deltar i Holbergprisen i skolen får tildelt en forskerkontakt som besøker dem gjennom året. Forskerkontakten støtter og veileder elevene og lærerne i forskningsprosessen.
4.03.2021
Artikkelen sto opprinnelig på trykk i Norsklæreren, og viser 1. prisvinner fra Vestby vgs. Helene Randem Lundes prosess i Holbergprisen i skolen
4.03.2021
En viktig av del Holbergprisen i skolen er kontakten mellom elever og forskere. Alle skolene som deltar får tildelt forskerkontakt. Forskerkontakten veileder klassene, gjennom tre besøk, i alt fra forskningsspørsmål og valg av problemstilling til bruk av metode og teori.
4.03.2021
Forskerkontaktene har en viktig rolle å spille sammen med de deltagende lærerne og elevene i Holbergprisen i skolen. Les mer om deres erfaringer her.
4.03.2021
Årets lærarseminar blei avvikla digitalt grunna den pågåande pandemien.
4.03.2021
Les om tidligere deltagende lærere sine erfaringer fra Holbergprisen i skolen.
4.03.2021
Til tross for utfordrende forhold ble Holberguken avholdt 21. til 22. oktober. Her gikk blant annet Nils Klim-seminaret av stabelen, med digital avvikling, og årets skoleprisvinnere ble hedret av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.
4.03.2021
Holbergprisen i skolens fagjury har nå avgjort hvilke skoler som får delta i årets konkurranse. I utvelgelsesprosessen har fagjuryen gjort en helthetsvurdering av de innsendte søknadene, og blant annet vektlagt geografisk spredning, motivasjon, kvalitet på søknadene og balanse mellom nye skoler og tidligere deltagere.