Nyheter om Holbergprisen i skolen

23.03.2020

Grunna koronavirusutbrotet møter både elevar og lærarar landet over ein utfordrande situasjon. Dette går også utover deltakinga i Holbergprisen i skolen, og…

05.03.2020

Interessert i språk, humaniora og samfunnsfag, og synest det høyrest spennande ut å jobbe med elevforskning på vidaregåandetrinnet? Vi søkjer ein ny kollega (…

27.02.2020

Kroppspress, selvmord, fritt skolevalg, konspirasjonsteorier, undervisning i fengsel, kulturkonflikter i litteraturen, flyskam og høyreekstremisme. Dette er…

20.02.2020

Forskerkontaktene kommer fra relevante fagmiljøer over hele landet, og forsker på alt fra sosial ulikhet og demokrati til e-sport og sosiale media. Hver skole…

12.02.2020

Hver skole som er med på Holbergprisen i skolen får tildelt en forskerkontakt som besøker dem gjennom året og tilbyr elevene og lærerne støtte og veiledning i…

07.02.2020

Alle skulane som deltek i 2019/2020 har no fått besøk frå Holbergprisen i skolen-sekretariatet

12.11.2019

20 skular er no valt ut som deltakarskular i eit nytt forskingsår med Holbergprisen i skolen.

11.11.2019

Årets lærerseminar har fått navnet “Vitenskap, etikk og samfunn”, og fokuset vil være på etiske utfordringer i forskning. Seminaret finner sted på hotel…

28.10.2019

20 heldige skoler er plukket ut til å være med på Holbergprisen i skolen i år. Flere har spennende planer for hvordan de skal bruke anledningen til å prøve ut…

21.05.2019

Stine Helena Bang Svendsen er førsteamanuensis ved NTNU, og nytt fagjurymedlem i Holbergprisen i skolen. Vi tok en prat med henne om hennes forskning og…